GIDŲ KURSAI 2021-2022

Mokymai / Seminarai

Registracija į gidų kursus https://forms.gle/av6TkY8NnZc7HpoW9

Gidų kursų mokomieji dalykai:

Dalykai

Teorijos valandų skaičius

Praktinio darbo valandų skaičius

Viso

Atsiskaitymo forma

Gido profesinės  etikos ir veiklos teisiniai  reguliavimo aspektai

6

0

6

Įskaita

Lietuvos kultūros istorijos pagrindai

30

0

30

Įskaita

Lietuvos istorijos pagrindai

30

0

30

Įskaita

Lietuvos geografijos pagrindai (turistinių išteklių apžvalga)

30

0

30

Įskaita

Lietuvos kultūra: architektūros ir dailės raidos pagrindai

30

0

30

Įskaita

Retorika

6

10

16

Įskaita

Bendravimo psichologijos pagrindai

16

0

16

Įskaita

Pirmosios medicinos pagalbos pagrindai

4

4

8

Įskaita

Ekskursijų rengimo ir vedimo metodika

25

65

90

Ekskursija-egzaminas

Iš viso (ne mažiau 250 akademinių val.)

177

79

256

 

 

Kursai prasideda 2021 m. spalio 28 d. 17.30 val. Paskutinė šių kalendorinių metų paskaita vyks gruodžio 17 d. Pirmoji kitų kalendorinių metų paskaita vyks sausio 6 d. (atostogos nuo gruodžio 18 iki sausio 5 d.). Planuojama kursų pabaiga – 2022 m. balandžio 30 d., baigiamasis egzaminas (ekskursijos pravedimas) preliminariai planuojamas per balandžio mėn. 

PASKAITOS vyks kiekvieną ketvirtadienį, penktadienį nuo 17.30 iki 20.30 val., šeštadienį 10.00–16.00 val.ir (pagal poreikį) kas antrą sekmadienį nuo 10.00 iki 14.00 val.  PASKAITOS VYKS NUOTOLINIU BŪDU. Pagal galimybes ir COVID situaciją – ir gyvai.

DOKUMENTAI IR MOKĖJIMAI UŽ KURSUS

Su kursų lankytoju pasirašoma sutartis, reikia turėti šių dokumentų kopijas: asmens tapatybės kortelės arba paso; aukštojo mokslo baigimo diplomo; jei nesutampa pavardė ATK ir diplome – santuokos/ištuokos liudijimo kopija.

Mokestis už kursus: 270 Eur. Visa suma turi būti sumokėta vėliausiai iki 2022 m. vasario 1 d. (jei nesusitarta kitaip). Pirmas įnašas 125 Eur (arba visa suma) – ne vėliau kaip iki 2020 m. spalio 31 d. Vėliau nutraukus kursų lankymą suma negrąžinama.

Sumokėti galima grynais arba pavedimu per banką, duomenys mokėjimui pridėti žemiau:

Šiaulių turizmo informacijos centras, Vilniaus g. 213-77, LT-76348 Šiauliai
Įmonės kodas 145398346
A/s LT537300010133212791, Bankas AB Swedbank, banko kodas 73000

Suma – 270 Eur. Mokėjimo paskirtis – už gidų kursus.

LANKOMUMAS. Visa kursų programa (teorinė ir praktinė dalys) sudaro 250 ak. val. Išvykus ilgesniam laikui nei 1 savaitė, prašome informuoti TIC.

Istorijos specialybę baigusieji turi teisę nelankyti istorijos paskaitų, bus įskaitoma automatiškai.

ATSISKAITYMAI. Pagrindinis egzaminas – ekskursijos po miestą arba pasirinktą vietovę vedimas pėsčiomis vyks kursų pabaigoje. Ekskursijos trukmė ne ilgesnė nei 1,5 val.

Kitų dalykų lektoriai organizuos įskaitą žodžiu arba raštu (priklausomai nuo dalyko pobūdžio).

GIDO PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMAS. Pabaigus gidų kursus Šiaulių turizmo informacijos centras išduos gidų kursų baigimo pažymėjimą. Po to reikės kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, kuri išduoda Lietuvos gido pažymėjimą. Išdavimo tvarka dar bus pristatyta atskirai. Tiems, kurie kursų baigimo metu dar neturės aukštojo mokslo diplomo, gido pažymėjimas bus išduotas vėliau (pateikus diplomo kopiją).

 

Registracija į gidų kursus https://forms.gle/av6TkY8NnZc7HpoW9

INFORMACIJA (tvarkaraštis, paskaitų įrašai ir kt.) bus siunčiama el. paštu. Kilus klausimams, rašykite Virgilijai Staševičiūtei [email protected] arba skambinkite tel. +370 678 07707 (darbo dienomis nuo 9 val. iki 18 val.).