Paroda „Žymių Lietuvos šeimų ženklai Šiaulių berniukų gimnazijoje“

Parodos

2021 m. spalio 7 d., ketvirtadienį, 15 val. Venclauskių namuose-muziejuje (Vytauto g. 89, Šiauliai) atidaroma paroda „Žymių Lietuvos šeimų ženklai Šiaulių berniukų gimnazijoje“.  Paroda skirta Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos 170-mečiui.
 

1851 m. rugpjūčio 30 d. Šiauliuose pradėjusi veikti gimnazija pergyveno įvairius istorinius laikus ir pakitimus. Per 170 metų Šiaulių berniukų gimnazijoje mokėsi ir dirbo daug įžymių asmenybių, palikusių ryškų pėdsaką gimnazijos, Šiaulių ir visos Lietuvos istorijoje. Su gimnazija susijusi ir daugelio garsių šeimų: Vileišių, Biržiškų, Jakševičių, Venclauskių, Šalkauskių, Zubovų, Janavičių, Sondeckių, Rimkų ir kitų, dažnai net kelių šeimos kartų, istorija, gyvenimas ir veikla. Parodoje pristatomos su gimnazija susijusių garsių šeimų istorijos, jų tarpusavio sąsajos ir reikšmė Šiaulių ir Lietuvos valstybės visuomenei.

Neatsitiktinė parodos eksponavimo vieta – Venclauskių namai. Gimnazija pastatyta bajoro Jono Jakševičiaus (Stanislavos Jakševičiūtės-Venclauskienės tėvo) Šiaulių miestui dovanotame sklype. Žymūs lietuvių tautinio atgimimo ir nepriklausomos Lietuvos valstybės kūrėjai, švietimo ir kultūros mecenatai, visuomenininkai Stanislava ir Kazimieras Venclauskiai visada rūpinosi gimnazija, dalyvavo ją atkuriant 1918 m., daugybė jų globotinių galėjo nemokamai mokytis gimnazijoje (privilegija už J. Jakševičiaus dovanotą sklypą gimnazijai), šeima finansiškai rėmė nepasiturinčių mokinių studijas gimnazijoje. K. Venclauskis 1919–1920 m. pats dėstė gimnazijoje, o jo sutuoktinė Stanislava aktyviai dalyvavo gimnazijos tėvų komiteto veikloje.

Parodos organizatorius – Šiaulių ,,Aušros“ muziejus, partneris – Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija. Parodą iš dalies finansavo Šiaulių miesto savivaldybė.