Respublikinė mokslinė-praktinė konferencija „Quo vadis, kraštotyra?“

Mokymai / Seminarai

Lapkričio 25 d. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje vyks respublikinė konferencija „Quo vadis, kraštotyra?“. Konferencija yra skirta viešųjų, švietimo įstaigų ir akademinių bibliotekų specialistams, muziejininkams, NVO nariams, kraštotyros darbą mėgėjiškai vykdančioms bendruomenėms bei pavieniams asmenims, kurie nėra abejingi kraštotyros veiklai.

Šiaulių regione kraštotyros veikla vykdoma aktyviai – Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos ir kitų Šiauliuose veikiančių atminties institucijų specialistai dažnai teikia konsultacijas kraštotyros darbus rengiantiems asmenims ne tik Šiaulių regione, bet ir visoje Lietuvoje. Tačiau, nors ir egzistuoja ilgaamžė lietuviška kraštotyros tradicija, ši sritis nėra profesionali, jaučiama jai skirtų mokslinių tyrimų stoka, apsikeitimo gerąja patirtimi ir jos pritaikymo trūkumas. 2020 m. ŠAVB atliko Kultūros paveldo objektų skaitmeninimo paslaugų poreikio ir pasitenkinimo jomis tyrimą. Tyrimo metu išryškėjo skaitmeninio kraštotyros turinio pritaikymo ir panaudos problemos, inovatyvių sprendimų trūkumas kraštotyros turinio sklaidoje, asmens duomenų tvarkymo ir autorių teisių apsaugos, metaduomenų atrinkimo problemos. Pastebėtas žinių apie kraštotyros darbo ir jos dokumentų specifiką trūkumas, šių darbų reprezentacijos ir sklaidos galimybių, turinio kokybės vertinimo kriterijų stoka ir pan.

Šioms problemoms spręsti nutarta organizuoti nacionalinio lygmens konferenciją „Quo vadis, kraštotyra?“, kurios metu pranešėjų atlikti ir pristatyti tyrimai bei pasidalyta praktika įkvėptų naujos gyvybės į kraštotyros lauką, paskatintų apsikeisti gerąja patirtimi, tobulinti kraštotyros veikla užsiimančių darbuotojų kvalifikaciją, nubrėžti galimas tolesnio jos vystymosi kryptis bei gaires.

Vyks tiesioginė konferencijos transliacija. Daugiau informacijos apie tiesioginę transliaciją ir visą programą rasite internetiniame puslapyje www.savb.lt.